รั้วลวดหนาม (Barbed Wire)

 ล้อมรั้ว : โกดังเก็บ
 เจ้าของ : คุณหญิง
 สถานที่ : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : ห้องแถว
 เจ้าของ : คุณสมชาย
 สถานที่ : อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
 ล้อมรั้ว : ที่ดินเปล่ากันบุกรุก
 เจ้าของ : คุณเก่ง
 สถานที่ : อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : บ้านพักอาศัย
 เจ้าของ : คุณสมพร
 สถานที่ : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : บ้านพักอาศัย
 เจ้าของ : คุณสำเริง
 สถานที่ : อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : สวนยางพารา
 เจ้าของ : คุณสุพรศรี
 สถานที่ : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : บ้านพักอาศัย 
 เจ้าของ : คุณแมว
 สถานที่ : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : บ้านพักอาศัย
 เจ้าของ : คุณสมพร
 สถานที่ : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : ฟาร์มสุกร
 เจ้าของ : คุณสมชาย
 สถานที่ :  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : บ้านพักตากอากาศ 
 เจ้าของ : คุณสายันต์
 สถานที่ : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : สวนยางพารา 
 เจ้าของ : คุณพิมลรัตน์
 สถานที่ : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 ล้อมรั้ว : สวนยางพารา
 เจ้าของ : คุณพิมลรัตน์2 
 สถานที่ : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
Visitors: 276,919