กำแพงกันดิน (Retailning Wall)

บ้านคุณประวิทย์ (อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี)
คุณอำพล (อ.เมือง จ.ชุมพร)
คุณหญิง (อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี)
 
 คุณอภิเดช (บ้านห้วยกรวด ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี)
Visitors: 276,919