รั้วตาข่ายแรงดึง (Stock Fencing)

 รั้วล้อมบ่อน้ำดิบ/ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด
 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 รั้วแปลงหญ้า/ คอกวัว 3P แร้นท์
 อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
   
 พื้นที่การปลูกพืชเกษตรคุณไพศาล
 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 บ้านพักอาศัยคุณต่าย
 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 
 บ้านพักอาศัยคุณเอื้อเอ็นดู
 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 
 สวนมะพร้าวคุณนพดล
 อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 สวนมะนาวคุณอรุณเดช 
 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Visitors: 276,920